TADA VARICH
STYLE: IMPRESSIONIST
LOCATION: VERANDA, CHIANG MAI – THE HIGH RESORT

งานนี้เป็นการดึงลักษณะงาน Design ทางสถาปัตยกรรม และ Location ท่ามกลางธรรมชาติของ Veranda ที่อยู่กลางหุบเขา นำ 2 สิ่งนี้สร้างออกมาเป็นงาน Photography ความรู้สึกที่สัมผัสได้คือความสงบ เหมือนเป็นการผสมผสานการออกแบบกับธรรมชาติให้มาอยู่รวมกันเป็นงานศิลปะ

JAKAWIN POOSAWAS
STYLE: ROMANCE
LOCATION: VERANDA, HUA HIN – RESORT AND SPA

เรื่องราวความโรแมนติกของคู่รักคู่หนึ่งที่มาถ่าย ณ สถานที่ที่สวยงาม ‘Veranda’ Huahin ภาพที่แสดงออกจะเห็นแบบคู่รักทั้งสองไม่ชัดเจน เพื่อทำให้คนที่เห็นสามารถจินตนาการต่อไปได้ว่า ถ้าเขาเป็นคู่รักที่มา อยู่ในสถานที่แห่งนี้จะรู้สึกอย่างไร

KACHAIN WONGLEAMTHONG
STYLE: ARTISTIC
LOCATION: VERANDA, HUA HIN – RESORT AND SPA

เราอยากนำเสนอความฝันในใจของเราที่ได้มาที่ Veranda อยากให้คนที่ ดูภาพรู้สึกเหมือนกับว่า ได้ฝันไปกับเรา  ได้เห็นมุมมองที่เราเห็น ทั้งทะเลและบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้ในความฝัน

VINAI DITHAJOHN
STYLE: DOCUMENTARY
LOCATION: VERANDA, CHIANG MAI – THE HIGH RESORT

งานชิ้นนี้ต้องการแสดงออกถึงมุมมองอันน่าประทับใจจากประสบการณ์ร่วมกับผู้คน บรรยากาศ และการออกแบบที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม ราวกับเป็นการจำลองเมืองเชียงใหม่เอาไว้ สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาก็เป็นการรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้ให้มาผสมผสานอยู่ในภาพ

SUPHATTRA MONSAWEANG
STYLE: PORTRAIT
LOCATION: VERANDA, CHIANG MAI – THE HIGH RESORT

เราเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดที่ได้เติบโตมากับธรรมชาติ เมื่อได้ถ่ายรูปที่นี่จึงอยากแสดงออกถึงบรรยากาศของธรรมชาติที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก โดยความหมายของแต่ละภาพนั้นสื่อถึงความผ่อนคลาย ความสบายเหมือนกับความรู้สึกในวัยเด็กที่เราได้เล่นน้ำ

Book Now :
ChiangMai Hua Hin Pattaya Go to Veranda's homepage